gao jayagana kara jayagano

ଗାଅ ଜୟଗାନ, କର ଜୟଗାନ
ପ୍ରିୟତମ ଯୀଶୁ ନାମ
ଯୀଶୁ ହିଁ ମୁକ୍ତି, ଯୀଶୁ ହିଁ ଶାନ୍ତି
ଯୀଶୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ… (ଘୋଷା)

ଆସିବ ଦୁଃଖ ନିନ୍ଦା ତାଡନା
ନକର ମୁଖ ମଳିନ
ତୋ ଆଗେ କେତେ ଯେ ଗଲେ
ଲୋତକ ହୋଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ
ସହି ଯା ଆୟୁବ ସମାନ
ପ୍ରିୟତମ ଯୀଶୁ ନାମ… I୧|

ଖତରାଶିରୁ ଉଠାଇ ତୋତେ
କଲେ ନିଜର ସନ୍ତାନ
କୁଶ ଉପରେ ପରାଣ ଦେଇ
ଦେଲେ ମୋତେ ପରିତ୍ରାଣ
ସହି ଯା ଯୀଶୁ ସମାନ
ପ୍ରିୟତମ ଯୀଶୁ ନାମ… |୨|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 thoughts on “gao jayagana kara jayagano”