papi marijare krusha pare

ପାପୀ ମରିଯାରେ କୁଶ ପରେ ମୁହଁ ମୁହିଁ ବୋଲି ବଜା
ନାହିଁ ଆଉ ଫମ୍ପା ଢୋଲ ତୁ ବୃଥାରେ… (ଘୋଷା)

ଅସଂଖ୍ୟ ପରଜା କଲେ ଯାର ପୂଜା
ନାହିଁ ସେ ପ୍ରତାପୀ ଫାରୋ ମହାରାଜା
ସମୁଦ୍ରରେ ତା’ର ଗରଭ ଭ୍ୟଗିଲା
ମଢ଼ା ଭାସିଲା ପାଣିରେ ହେଲା ବିଭୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ… ।୧।

ଧନରେ ଧନୀର ଫାଟିଲା ଭଣ୍ଡାର
ଲାଜାରକୁ କଲା କେତେ ହତାଦର
ସଂପତି ବଢ଼ି ତା ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ରହିଲା
ନ ନେଲା ତାଙ୍କୁ ସ୍ବର୍ଗରେ
ଆବ୍ରାହମ କୋଳେ ଲାଜାରରେ… |୨|

ରାଜା ଶୋଲମନ ଅତି ଜ୍ଞାନବାନ୍
ଧନ ଜନ ମାନେ ଥିଲା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ
ଭୋଗି ତା ସଂସାର ହୋଇଲା ଅସାର
ଅସାର ସବୁ ଅସାର, ସାର କିଛି ନାହିଁ ଜଗତରେ… |୩|

ଲାଭ ଯଶ ଇଚ୍ଛା ଅନେକର
ସୁଖ ଲାଳସାକୁ କୁଶରେ ତୁମର
ସ୍ଵାର୍ଥଟିକୁ ନିଜ ବଳୀ ରୂପେ ଦେଇ
ମରିଯାରେ କୁଶ ପରେ, ଫଳ ଫଳିବୁ ଶହେ ଗୁଣରେ… |୪|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “papi marijare krusha pare”