jishunka pari au kiye

ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ଆଉ କିଏ ପ୍ରେମ କରିପାରେ
ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ଆଉ କିଏ କ୍ଷମା ଦେଇପାରେ… (ଘୋଷା)

ଜଗତରେ କେହି ନାହିଁ ଦେବା ପାଇଁ ଶାନ୍ତି
ତାଙ୍କ ବିନା ନାହିଁ ଆଉ କାହାଠାରେ ମୁକ୍ତି
ନ ହୋଇ ଚିନ୍ତିତ ବିଶ୍ଵାସ ରଖି
ଭକ୍ତି ଲୟ ତାଙ୍କଠାରେ… |୧|

ଶାନ୍ତିମୟ ନାମ ତାଙ୍କ ଶାନ୍ତିର ଆଧାର
ସେହି ନାମ ଦେବ ତୋତେ ସନ୍ଧାନ ସ୍ଵର୍ଗର
ସେହି ନାମଟି ଯେ ସୁଧାମୟ ନାମ
ନେବ ତୋତେ ସ୍ଵର୍ଗପୁରେ… |୨|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *