bolo dhanya bolo dhanya

ବୋଲ ଧନ୍ୟ ବୋଲ ଧନ୍ୟ ଯିହୋବାଙ୍କ ନାମ,
ସେ ମହତ ନାମ,
ବଂଚାଇଣ ଦେଖାଇଲେ ବରଷ ନୂତନ (ଘୋଷା)

ଗତ ସନେ ବହୁଜନ, ପାପରେ ତେଜି ଜୀବନ
ନରକେ କଲେ ଗମନ, ମୋ ପ୍ରତି କି ପ୍ରେମ… |୧|

ଅନେକ ରୋଗ ଶୋକରେ, ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଅଭାବରେ
ପତିତ ନାନା କ୍ଳେଶରେ, ମୁଁ ନୁହେଁ ତେସନ … |୨|

ସବଳ ସୁସ୍ଥ ଶରୀରେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଦେଖାଇଲେ,
ସେ ଦୟା ହେଜି ମନରେ, କର ଗୁଣ ଗାନ … |୩|

ମୋର ପାପ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିଫଳ ସେ ନ ଦେଲେ,
ଦୟା କରି ରକ୍ଷା କଲେ, ଧନ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ … |୪|

ଏହି ନୂତନ ବରଷେ ଯେହ୍ନେ ନୂଆ ମନ ଆସେ
ଧର୍ମରୂପ ଫଳ ପୁଖେ ହୋଇ ଫଳବାନ … |୫|

ଅଫଳନ୍ତି ବୃଷ ପରି, ମୁଁ ବୃଥା ସ୍ଥାନ ଆବୋରି
ଛେଦନେ ନମ୍ର କହିଲେ, ଆଉ କିଛି ଦିନ … |୬|

ଆହେ ପ୍ରଭୁ, ମୂଳ ଖୋଳି, ଖତ ଦିଅ ଯେହ୍ନେ ଫଳି
ହୋଇ ଯୋଗ୍ୟ ତବ ପୁରୀ, ଶେଷେ ପାଇ ସ୍ଥାନ … |୭|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *