atulaniya prema jishu dekhaila

ଅତୁଳନୀୟ ପ୍ରେମ ଯୀଶୁ ଦେଖାଇଲ କୁଶ ଉପରେ
ଧନ୍ୟ ଯୀଶୁ ତବ ନାମ ଏ ପୃଥିବୀରେ (୨ଥର) … |୦|

ଦେଖାଇଲ ପ୍ରଭୁ ମୁକତିର ପଥ
କାଲବରୀ ଚୂଳେ ହୋଇଲା ହତ
ଝରିଗଲା ପ୍ରଭୁ ଝର ଝର ହୋଇ
ତୁମ ତପିତ ରୁଧୁର ଧାର,
ଆହାର ଦେଲ ପ୍ରଭୁ ଗୋ ଏ ଜୀବନରେ (୨ଥର)
ଧନ୍ୟ ଯୀଶୁ ତବ ନାମ ଏ ପୃଥିବୀରେ …. |୧|

ତ୍ୟାଗକଲ ପ୍ରାଣ ହେ ବିଶ୍ଵନାଥ
ଜଗତେ ଖୋଲିଦେଲ ମୁକତିର ପଥ
ମୃତ୍ୟୁ ନାହୁଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ପ୍ରଭୁ
ହୋଇଥୁଲ ତୁମେ ପୁନରଥିତ,
ସ୍ଵର୍ଗଦ୍ଵାର ଖୋଲିଲ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହରେ (୨ଥର)
ଧନ୍ୟ ଯୀଶୁ ତବ ନାମ ଏ ପୃଥିବୀରେ … |୨|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *