jishu rajana hai moro prana

ଯୀଶୁ ରାଜନ ହେ ମୋର ପ୍ରାଣ ପସରା
ପାପୀବନ୍ଧୁ ପାପହରା .. (ଘୋଷା)

ପାପୀଙ୍କର ପାଇଁ ଆସିଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଓହ୍ଲାଇ
ପାପୀ ପାପ ବହି କୁଶେ ହୋଇଲେ ଧରା … |୧|

କେଡ଼େ ନିଷ୍ଣୁର ଯିହୂଦୀ ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ ବର୍ଲା ଭେଦି
କି କଲବଲରେ ପ୍ରାଣ ନେଲଟି ପରା … |୨|

ଆହା ମୋ ଯୀଶୁ ରାଜନ ପାଇଛନ୍ତି କି କଷଣ
ଏହା ଦେଖୁ ବେନି ଆଖୁ ସହେ କି ପରା … |୩|

କଣ୍ଟା ମୁକୁଟ ବନାଇ ଦେଇଛି ମୁଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧାଇ
ରକ୍ତ ଟୋପା ଝାଳ ପରି ବହୁଛି ପରା … |୪|

ତାହାଙ୍କର ପ୍ରେମ ବାରି ବିହୁଅଛି ସ୍ରୋତ ପରି
ତୁହି ପାପୀ ଡୁବି ହୁଅ ଶୁକ୍ଳଟି ପରା … |୫|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *