asa jiba samaste chala jiba

ଆସ ଯିବା ସମସ୍ତେ ଚାଲିଯିବା…
ଚାଲ ଯିବା ସମସ୍ତେ ଆସଯିବା
ଆସୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁରାଜା ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା …(ଘୋଷା)

ବିଶ୍ଵାସୀମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ
ଅନେକ ଦୂତ ସାଧୁଙ୍କୁ ନେଇ
ସୁଲଳିତ ସ୍ଵରେ ଆଜି ଗୀତ ଗାଇବା
ହରଷିତ ମନେ ଆଜି ବାଜା ବଜାଇ ….|୧|

ଜାଗିଥାଅ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ
ପ୍ରଦୀପ ସବୁ ଢଳାଇ ଦେଇ
ପ୍ରଦୀପ ନ ଥିଲେ ଭେଟି ପାରିବା ନାହିଁ ।
ସ୍ଵର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶି ପାରିବା ନାହିଁ … |୨|

ଆଉ ଡେରି ନ କର ଭାଇ
ବିଳମ୍ବ ବୋଲି ଭାବ ନାହିଁ
ପରିଷ୍କାର ହୁଅ ବେଗେ କୁଶକୁ ଯାଇ
ଝରୁଅଛି ସେ କୁଶରୁ ରକ୍ତର ନଈ … |୩|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *