teri aradhana karu

ତେରୀ ଆରାଧନା କରୁ…ତେରୀ ଆରାଧନା କରୁ….
ପାପ କ୍ଷମା କର ଜୀବନ୍ ଦେ ଦେ ଦୟା କି ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁ ….(ଘୋଷା)

ତୁହି ମହାନ୍ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ୍
ତୁହି ହି ମେରା ଜୀବନ୍ କା ସଙ୍ଗାତ୍
ହୃଦୟ କେ ତାର, ଛେଡ଼େ ଝକାର୍
ତେରୀ ଆରାଧନା ହେ ମଧୁର ଗୀତ୍
ଜୀବନ୍ ସେ ମେରେ ତୁ ମହିମା ପାୟ
ଏକ୍ ହି କାମନା କରୁ…..|୧|

ସୃଷ୍ଟି କେ ହର-ଏକ କୋ କୋ ମେ
ଛାୟା ହେ ତେରୀ ମହିମା କା ରାଜ୍
ପଛି ଭି କର୍ ତେହେଁ ତେରୀ ପ୍ରଶଂସା
ହର୍ ପଲ୍ ଶୂନା ତେ ହେଁ ଆନନ୍ଦ କା ରାଗ
ମେରୀ ଭି ଭକ୍ତି ତୁଝେ ଗ୍ରହନ୍ ହୋ
ହୃଦୟ ସେ କାମନା କହୁଁ ….|୨|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *