simahina akasha ra nilimare ସୀମାହୀନ ଆକାଶର ନୀଳିମାରେ

ସୀମାହୀନ ଆକାଶର ନୀଳିମାରେ
କହିଯାଏ ତାରାଟିଏ
ଜନମିଛି ତୁମପାଇଁ ଧରାପରେ….
ସରଗର ଶିଶୁଟିଏ (ଘୋଷା)

ସୁନ୍ଦର ଶିଶୁ ରୂପରେ, ଶାନ୍ତିରାଜା ଜନମିଲେ
ସରଗ ଶାନ୍ତିର ବାଣୀ, ପ୍ରେମରେ ସେ ଢାଳିଦେଲେ
ମୁକତିର ପଥ କରି ଆଲୋକିତ ପ୍ରଣୋଦନ ସେ ହୋଇଲେ
ସରଗର ଶିଶୁଟିଏ || ୧ ||

ବାକ୍ୟରୁପି ହୋଇ ନିଜେ ମାନବ ରୂପ ଧରିଲେ
ତାଙ୍କ ମହା କରୁଣାରେ, ଦୁଃଖୀ ଦୁଃଖ ନେଇଗଲେ
ପାପୀ ମାନବକୁ ଆମର ପ୍ରେମରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେଲେ
ସରଗର ଶିଶୁଟିଏ || ୨ ||

Lyrics/Composition: Late Mr. Tapan Suna (Balangir, Odisha)

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 thoughts on “simahina akasha ra nilimare ସୀମାହୀନ ଆକାଶର ନୀଳିମାରେ”