khyama hoichi ja aparadha

କ୍ଷମା ହୋଇଛି… ଯା ଅପରାଧ
ପାପ ଯାର ଅଟେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ସେ ଧନ୍ୟ…ସେ ଧନ୍ୟ…ସେ ଧନ୍ୟ..
ନାହିଁ ଯାହା ପ୍ରତି ଦୋଷାରୋପ
ଅନ୍ତର ଯାହାର ଅକପଟ
ସେ ଧନ୍ୟ…. ସେ ଧନ୍ୟ… ସେ ଧନ୍ୟ… (ଘୋଷା)

ନ କରି ସ୍ଵୀକାର ପାପ ଯେତେ ମୋର ରହିଲି ଯେବେ ମୁଁ ନୀରବ
ମର୍ମ ବେଦନାରେ ଅସ୍ଥି କ୍ଷୟ ହେଲା, ବଢ଼ିଲା ଭାରି ହସ୍ତ ତବ
ଯେବେ କଲି ମୁଁ ସ୍କାର ପାପ ରାଶି ମୋର
କ୍ଷମିଲ ଅପରାଧ ଶତ, କଲ ମୋତେ ଦୋଷୁ ମୁକ୍ତ || ୧ ||

ତୁମେ ମୋ ଆଶ୍ରୟ, ଲୁଚିବାର ସୁଳ
ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାରିବ ମୁକତି ସଙ୍ଗୀତେ ବେଷ୍ଟନ କରିବା
ଚଉପାଶ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ ଆହେ ସଦାଚାରୀଗଣ, କର ଜୟଗାନ
ଅନନ୍ତ ତାଙ୍କରି ପ୍ରେମ, ତାଙ୍କ ଦୟା ଚିରନ୍ତନ || ୨ ||

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *