stuti kara prasansa kara

ସ୍ତୁତି କର, ପ୍ରଶଂସା କର, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର…
ଈଶ୍ବରଙ୍କ ପବିତ୍ର ଧାମେ, ତାହାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କର
ପରାକ୍ରମ ଭରା ଗଗନ ମଣ୍ଡଳେ, ତାହାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କର
ସ୍ତୁତି କର, ପ୍ରଶଂସା କର, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର (ଘୋଷା)

ତୁରୀ ନାଦରେ ବୀଣାର ତାନରେ ସ୍ତୁତି କର ମହା ଆନନ୍ଦରେ
ନେବଲ ଝଙ୍କାରେ ଖଞ୍ଜଣୀର ତାଳେ
ନାଚି ନାଚି ତାଙ୍କ ସ୍ତୁତି କର
ଦାରା ବାଦ୍ୟ ସହ ବଂଶୀ ଧ୍ବନିରେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କର || ୧ ||

ଅତୁଳନୀୟ ମହିମା ତାଙ୍କର କରତାଳ ସହ ସ୍ତୁତି କର
ତାହାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବିକ୍ରମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ
ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତୁତି କର
ପ୍ରାଣବାୟୁଧାରୀ ଆହେ ସର୍ବପ୍ରାଣୀ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କର || ୨ ||

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “stuti kara prasansa kara”