bharasa kehi nahi e sansare

ଭରସା କେହି ନାହିଁ ଏ ସଂସାରେ
ଯୀଶୁ, ତୁମ୍ଭ ବିହୁନେ ପାପୁଁ ରକ୍ଷା କରେ;
ଏତେ ଦୟା କଲ, ନିଜ ପ୍ରାଣ ଦେଲ,
କ୍ରୁଶ ବହିଲ ଆପେ ପୃଷ୍ଠପରେଘୋଷା ।

ଥ ୟ ନୁହଇ ମନ କେତେବେଳେ,
ନିରନ୍ତର ଶୟତାନ ବଶେ ଚଳେ;
କେମନ୍ତେ ବଞ୍ôଚବି, ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ସେବିବି
ଦୟା ନ କଲେ ତୁମ୍ଭେ ମୋର ପରେ ?

ସ୍ୱର୍ଗସୁଖ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ବଣା ହେଲି
ଦିଶାହରାର ପ୍ରାୟ ଅନ୍ଧ କୂପେ ବୁଲି,
ନାନା ପାପ ମନ୍ଦ କର୍ମରେ ମୁଁ ଦଣ୍ଡ୍ୟ,
ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଲି ତୁମ୍ଭଠାରେ । ୨ ।

ଧର୍ମ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦିଅ ହୃଦୟରେ,
ଯେହ୍ନେ ତୁମ୍ଭଠାରେ ମନ ନିରନ୍ତରେ,
ଦୁଃଖ ନାଶଯିବ, ସୁଖ ପ୍ରବେଶିବ,
ଏହି ବର ମାଗୁଛି ସଦାବେଳେ । ୩ ।

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *