Jisu mu tumaku hrude rakhibi

ଯୀଶୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ହୃଦେ ରଖିବି
ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ପୂଜା କରିବି
ସଞ୍ଜ ସକାଳେ ମୁଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ କାଳେ (୨ଥର)
ତୁମ ନାମ ଭଜୁଥିବି…..
ଯୀଶୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ହୃଦେ ରଖିବି
ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ପୂଜା କରିବି…=୦=

ତୁମ ପ୍ରେମ ମୁଁ ସ୍ମରିବି
ତୁମ ଗୁଣ ମୁଁ ଗାଇବି
ତୁମ ସେବା ମୁଁ କରିବି
ତୁମ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମାନିବି
ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଦିବା ରଜନୀରେ (୨ଥର)
ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଜାଗି ରହିବି…..
ଯୀଶୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ହୃଦେ ରଖିବି
ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ପୂଜା କରିବି…=1=

ତୁମ ରବ ମୁଁ ଶୁଣିବି
ତୁମ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ପଢିବି
ତୁମ ପଛେ ମୁଁ ଚାଲିବି
ତୁମ ବିଧି ମୁଁ ଶିଖିବି
ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ ଭୟ ଭକତିରେ
ତୁମ ସ୍ତୁତି କରୁଥିବି …..
ଯୀଶୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ହୃଦେ ରଖିବି
ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ପୂଜା କରିବି…=2=

ଗୀତ ରଚନା ଓ ସ୍ୱର ସଂଯୋଜନା
ଅମିତ୍ ବଡ଼ନାୟକ (ଶିକ୍ଷକ)
କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ – ଅନ୍ତରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

click the link below to know the tune

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *