ame re khristiyo sayino

ଆମେରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟ ସଇନ ହଟିବାନି କେବେ ପଛେ
ଆମେରେ ଉଯୋଗୀ ସଇନ ମୁକ୍ତିର ମଶାଲ ହାତେ (ଘୋଷା)

ଆମ ସେନାପତି ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ
ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ସେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ
ସ୍ଵର୍ଗପୁର ତ୍ୟାଗୀ ଆସିଲେ ଓହ୍ଲାଇ ରାଜୀବରେ
ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ଏ ଭବେ |୧|

ଆମ ହାତେ ଜଳେ ଆଲୋକ ବତୀକା
ଲଲାଟେ ଶୋଭେ ବିଜୟର ଟୀକା
ନାଶିବୁ ଆମେ ବ୍ୟାବଳ ଶକତି
ଉଡ଼ାଇ ବିଜୟ ପତାକା ନଭେ |୨|

ଜାଗରେ ଜାଗରେ ସୁପ୍ତ ଜନତା
ଜାଗରେ ଆବାଳ-ବୃଦ୍ଧ-ବନିତା
ଜାଗି ଉଠୁ ଆଜି ଏ ନବ ଭାରତୀ
ଜାଗି ଉଠୁ ଆଜି ନବ ଶକତେ |୩|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *