kete je ucha kete gabhira

କେତେ ଯେ ଉଚ୍ଚ କେତେ ଗଭୀର
ବୋଧର ଅଗମ୍ୟ ପ୍ରେମ
ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରେମ କେଡେ ଅସୀମ ଚିରନ୍ତନ ଅନୁପମ… (ଘୋଷା)

ପାତକୀର ପାଇଁ କିଏ ପାରେ ଦେଇ ଅକାତରେ ନିଜ ପ୍ରାଣ
କୁଶୀୟ ଯାତନା ସହି ପୁଣି କିଏ କରିପାରେ କ୍ଷମା ଦାନ
ସେ ମହାପ୍ରେମର ପରିଚୟ ପାଇ ପଦେ ନେଇଛି ଶରଣ… ।୧।

ଅନୁତପ୍ତ ହୋଇ କୁଶ ପାଶେ ମୁହି ମାନିନେଲି ସବୁ ପାପ
ମୋତେ କ୍ଷମା ଦେଇ ନିଜ ରକ୍ରେ ଧୋଇ ଘୁଞ୍ଚାଇଲେ ଅଭିଶାପ
ସେ ମହାପ୍ରେମକୁ ଅନୁଭବି ମୁହିଁ ସମର୍ପିଲି ମୋ ଜୀବନ… |୨|

ହେ ପ୍ରେମିକ ବର ଏଇ ମନ ମୋର ବାନ୍ଧି ରଖ ପ୍ରେମ ଡୋରେ
ଦୁଃଖ ଅବା ସୁଖ ନେବ ନାହିଁ ମନେ ତୁମଠାରୁ ମୋତେ ଦୂରେ
ସେ ମହାପ୍ରେମର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ କାଟିବି ସାରା ଜୀବନ… |୩ |

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *