Odia Christian Songs with Letter-ଦ

 1. ଦୀପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ଏହି ସଂସାରେ
 2. ଦୟାମୟ ଯୀଶୁ ପ୍ରିୟ ହେ ମୋର ସବୁ କିଛି ତୁମେ ନିଅ
 3. ଦୟାମୟ ଯୀଶୁ ଧନ ହେ ମୋତେ ସବୁଠାରୁ କର ସାନ
 4. ଦିନ ମୋର ଯାଉଛି କେଡ଼େ ବହନେ
 5. ଦେଖ କେମନ୍ତ ଜୀବିତ କି ବହୁମୂଲ୍ୟ
 6. ଦୃଢ଼ କୋଣ-ପାଷାଣର ଉପରେ
 7. ଦିନ ମୋ ସଫଳ ହେଲା
 8. ଦିଅ ଦେଖା ମୋତେ ବାରେ
 9. ଦୁଃଖ କାଳରେ କିଏ ଦେଇପାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ
 10. ଦୁଃଖ ନାଶନ ହେ
 11. ଦେଖ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପରିରେ
 12. ଦୁଃଖନାଶନ ହେ, ସୁଖ ଦିଅ ମୋର ମନେ
 13. ଦୂର ଦୂର ହେ ମୋର ଅବିଶ୍ୱାସ ସତ୍ୱର
 14. ଦୀନବନ୍ଧୁ କୃପାସିନ୍ଧୁ ଯୀଶୁ ଦୟାରେ ଭୂଷଣ ହେ
 15. ଦୁଆରେ ଉଭା ନ ହୋଇ ଆସ ପ୍ରଭୋ
 16. ଦିଅ ସୁସ୍ଥିର ମତି
 17. ଦିଅ ସତ୍ୱର ଜଳ କର ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରାଣ ସବଳ
 18. ଦୀନନାଥ ହେ ଦୀନେ ସୁପ୍ରସନ୍ନେ ରଖ
 19. ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଅଧମ ପାପୀ ଦୀନହୀନ
 20. ଦିନ ଗଲାଟିରେ ବହି
 21. ଦୁଃଖହାରୀ ବନ୍ଧୁ ମମ କେହି ନାହିଁ ଯୀଶୁ ବିନେ
 22. ଦେଖ, କି ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରେମ ଉପମାରେ ଅନୁପମ
 23. ଦୃଢ଼ କୋଣ-ପାଷାଣ ଉପରେ
 24. ଦେଖ ଦେଖ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି
 25. ଦୟାମୟ ଯୀଶୁ ଧନ ହେ
 26. ଦେଖ ଦେଖ ଆସୁଅଛନ୍ତି
 27. ଦିଅ ଦେଖା ବାରେ ପ୍ରଭୁ
 28. ଦେଖିନି ସେ ରୂପ କେବେ
 29. ଦୟାର ସାଗର ପ୍ରଭୁ ମୋ
 30. ଦେଖ ହେ ଭାଇ-ଆଗମନ
 31. ଦିଅ ମୋତେ ଦରଶନ
 32. ଦଶ ସହସ୍ର ମଧ୍ୟରେ ମୋ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ
 33. ଦୁର୍ଗମ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ଚାଲିରେ ଆଗେଇ
 34. ଦୀନବନ୍ଧୁ ମୋରେ ଚାହିଁ କଟାକ୍ଷରେ
 35. ଦୟାବହି ଯଦି ଧୋଇବ ନାହିଁ ମୋ ଜୀବନ
 36. ଦୟାର ସାଗର ପ୍ରଭୁ ମୋ ଯୀଶୁଧନ
 37. ଦୟାର ସାଗର ପ୍ରଭୁ ହେ ଯୀଶୁ ସୁନ୍ଦର
 38. ଦାଉଦ ସୁତ ହୋଶାନ୍ନା ରାଜାଧିରାଜ
 39. ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ମୋର ତୁମ୍ଭଠାରେ
 40. ଦୁନିଆ ସାରା ମୁଁ ତୁମକୁ ଖୋଜିଲି
 41. ଦୀପ ଜଳେ ପ୍ରଦୀପ ଜଳେ
 42. ଦେଖ କିଏ କୃଶ ଉଠାଇ ଯାଉଛନ୍ତି
 43. ଦିଅ ଦୟାମୟ ଶିଶୁର ସରଳ ମନ