Odia Christian Songs with Letter-ମ

 1. ମନ, ହେଜିରେ ପ୍ରଭୁ କୃପା ସଦା ଭାବ
 2. ମନ, କର ପ୍ରଭୁ ସ୍ତବ ଗାନ ପୂଜା
 3. ମନ ଚିନ୍ତା କିପାଇଁ
 4. ମଙ୍ଗଳ ମଙ୍ଗଧାରୀ ଆନନ୍ଦେ ଭରି
 5. ମରଣ ବିଜୟୀ ମରଣ ବିଜୟୀ
 6. ମମ ହୃଦୟ ଚନ୍ଦନ ଯୀଶୁ ଜୟ ଜଗତ ଚନ୍ଦନ
 7. ମୁକ୍ତିଦାତା ଯୀଶୁ ନାମ ଭଜରେ ଭାଇ ସେହି ନାମ
 8. ମହାପ୍ରଭୁ, ମହାପ୍ରେମ ଭବେ ପ୍ରକାଶିଲ
 9. ମୋତେ ଯୀଶୁ ନାମ ଭଲ ଲାଗେରେ
 10. ମନ କିପାଇଁ ମୁହିଁ ଡରିବି ହେବାକୁ ପାରି ଯର୍ଦ୍ଦନ
 11. ମନେ ଧ୍ୟାୟୀ କେଡ଼େ ଶାନ୍ତି ମୋତେ ମିଳଇ
 12. ମନ, ପ୍ରଭାତ କାଳେ
 13. ମନେ ମନେ ପାପ ନ କର
 14. ମନ ଆତ୍ମା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେବି
 15. ମନ ତୁହି ଜାଣୁ ନାହିଁ କି
 16. ମୋର ଦୁଃଖୀଧନ ଯୁବାମେଷ
 17. ମୁହିଁ ନୁହଇ ଲଜ୍ଜିତ
 18. ମନରୁ ହେବ କି ଅନ୍ତର ଯୀଶୁ ନାମ
 19. ( ମୋତେ) ଖୋଜି ଖୋଜି ଯୀଶୁ ଅଇଲେ
 20. ମନ ଡୁବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମ-ସାଗରେ
 21. ମନରୁ ହେବ କି ଯୀଶୁ ପ୍ରେମ ବିସ୍ମରଣ
 22. ମୁହିଁ କି ଦେଇ କି ଧନ ନେଇ ଶୁଝିବି
 23. ମୋହନ ଯୀଶୁ ହୃଦୟ ଧନ
 24. ମୋ ଯୀଶୁ ରାଜନ ବିନା
 25. ମୋର ସର୍ବ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଯିବି ମୁଁ କାହାଠାକୁ
 26. ମୋର ଆଶ୍ରା ଯୀଶୁ ଚରଣେ
 27. ମୋର ନାହିଁ ବଳ ହେ
 28. ମନ, ସ୍ମର, ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରମ କୁମରରେ
 29. ମନ ଅଜ୍ଞାନରେ, ଆଜି ପରାଣ ଭରେ
 30. ମନ୍ଦ ମତି, ନାହିଁ କି ମନେ ଭୀତି
 31. ମଧୁର ସେ ଯୀଶୁ ନାମ ନିତି ଗାଉଥା
 32. ମୁଁ କି କଲି, ପିତା ଗୃହ ତେଜିଲି
 33. ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରାଣ ଅନିତ୍ୟ
 34. ମନ ଆତ୍ମା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେବି
 35. ମୋ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ବଚନ
 36. ମହାପ୍ରଭୁ ହେ ତୁମରି ପୂଜା ମନ୍ଦିର
 37. ମୋ ଯୀଶୁ ରାଜନ
 38. ମନେ ଧାୟୀ କେଡ଼େ ଶାନ୍ତି ମୋତେ ମିଳଇ
 39. ମରିଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଆମ ପାଇଁ
 40. ମୋର ଜୀବନେ ତୁମ ବନ୍ଦନା ପାଇଁ ବସିଅଛି ଚାହିଁ ଚାହିଁ
 41. ମେଘ ରଥରେ ମହା ବିକ୍ରମେ
 42. ମୁଖରିତ ହେଉ ଆମ ପରିବାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ
 43. ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଯୀଶୁ ନାମ
 44. ମୋ ଜୀବନ ଆକର ହେ
 45. ମୁଁ ଓ ମୋର ପରିଜନ
 46. ମୋ ପରେ ତବ କରୁଣା
 47. ମୁହଁ ପାପୀ ଦୀନ ହୀନ
 48. ମୁଁ ତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମନରେ ମାନି
 49. ମଣିଷ ଜୀବନ ଖେଳ ତ ନୁହଁଇ
 50. ମୁଁ ଅଟେ ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୁଁ ଚିର
 51. ମନେ କି ଭାବିଛି ଭାଇ
 52. ମଣିଷ ଜୀବନ ଅଟଇ କେବଳ
 53. ମୋ ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ରାଜା ସର୍ବେ
 54. ମୋ ପାପର କ୍ଷମା ପାଇଁ
 55. ମୁଁ ତୁମରି ଛୋଟ ମେଷ ତୁମେ
 56. ମାଟିର ମଣିଷ ମାଟିରେ ମିଶିବ
 57. ମୋର ଆଜି ଶେଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ
 58. ମୁକତି ଦାତା ଯୀଶୁ ମମ
 59. ମୁଁ କାହାର ନୁହେଁ
 60. ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର
 61. ମନ, ହେଜିରେ ପ୍ରଭୁ କୃପା
 62. ମୋର ଅଟେ ବିହିତ
 63. ମୁଇ ରସିବି କି ସାର ଛାଡି
 64. ମନ ମୋର କାଗ ଜାଗରେ
 65. ମିଳିବ କେଉଁଠି ଅମୃତ ଜଳ
 66. ମଧୁର ଯୀଶୁ ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ
 67. ମୋତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯୀଶୁ ଅଇଲେ
 68. ମୋର ଜୀବନ ସଙ୍ଖାଳି ଯୀଶୁ
 69. ମୋର ଜୀବନ ସମ୍ପତ୍ତି ଜ୍ଞାନଞ୍ଜନ
 70. ମାଗ ଦିଆଯିବ ଖୋଜ ପାଇବା
 71. ମନ, କର ପ୍ରଭୁ ସ୍ତବ ଗାନ ପୂଜା
 72. ମହିମାମୟ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଶଂସନୀୟ
 73. ମହିମା ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର
 74. ମହିମା ହେଉ ତୁମ୍ଭର ହେ
 75. ମହିମାରେ ପୁରିଛି ମୋର
 76. ମାଛ ଧରିବୁ ନାହିଁ ଆଉ
 77. ମିଛ ମାୟା ସଂସାରରେ
 78. ମୁକ୍ତିଦାତା..ଯୀଶୁ ମୁକ୍ତିଦାତା
 79. ମୁଁ କି ନେବି ଯୀଶୁ ପାଦେ
 80. ମୁଁ ଯେ ଏକା ଅବୁଝା ପୁଆଝିଅ
 81. ମୁଁ ଯେ କିଏ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ କାହିଁକି
 82. ମୋ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭୁ ହେ
 83. ମୋ ଜୀବନ, ଯୀଶୁ ଲଭିଛି ପରିତ୍ରାଣ
 84. ମୋର ଏ ଜୀବନେ ପ୍ରତି କ୍ଷଣେ କ୍ଷଣେ
 85. ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଧନ୍ୟ